Finalní stav

Severní strana

Jižní strana

Východní strana

Západní strana

Interiér